Kompaniýa habarlary

 • Targeted drug for the treatment of myelofibrosis: Ruxolitinib

  Miýelofibrozy bejermek üçin niýetlenen derman: Ruxolitinib

  Miýelofibroz (MF) miýelofibroz diýilýär.Şeýle hem bu örän seýrek keseldir.Onuň patogeneziniň sebäbi belli däl.Adaty kliniki ýüze çykmalar, gyzyl gan öýjüginiň kämillik ýaşyna ýetmedik gyzyl gan öýjügi we ýetginjek granulositik ganazlygy ...
  Koprak oka
 • You should know at least these 3 points about rivaroxaban

  Rivaroxaban hakda iň bolmanda şu 3 nokady bilmeli

  Täze agzy antikoagulyant hökmünde rivaroxaban wenoz tromboemboliki keseliň öňüni almakda we bejermekde we walwul däl atrial fibrilýasiýada insultyň öňüni almakda giňden ulanylýar.“Rivaroxaban” -ny has ýerlikli ulanmak üçin iň azyndan şu 3 nokady bilmeli ....
  Koprak oka
 • Changzhou Pharmaceutical received approval to produce Lenalidomide Capsules

  “Changzhou Pharmaceutical” “Lenalidomide” kapsulalaryny öndürmek üçin rugsat aldy

  Şanhaý Pharmaceutical Holdings-iň golçur kärhanasy bolan “Changzhou Pharmaceutical Factory Ltd.”, Lenalidomid kapsulalary üçin Döwlet Neşe Dolandyryşy tarapyndan berlen Neşe serişdelerini hasaba alyş şahadatnamasyny (2021S01077, 2021S01078, 2021S01079) aldy (5mg spesifikasiýa, ...
  Koprak oka
 • What are the precautions for rivaroxaban tablets?

  “Rivaroxaban” planşetleri üçin ätiýaçlyk çäreleri näme?

  Rivaroxaban, täze agzy antikoagulyant hökmünde wena tromboemboliki keselleriniň öňüni almakda we bejermekde giňden ulanylýar.Rivaroxaban alanyňyzda nämä üns bermeli?Warfarinden tapawutlylykda, rivaroksaban gan ýygnamak indikasyna gözegçilik etmegi talap etmeýär ...
  Koprak oka
 • 2021 FDA täze neşe tassyklamalary 1Q-3Q

  Innowasiýa öňe gidişlige itergi berýär.Täze dermanlary we bejeriş biologiki önümlerini döretmekde täzelik barada aýdylanda, FDA-nyň Neşe serişdelerine baha bermek we gözleg merkezi (CDER) her bir ädimde derman senagatyny goldaýar.Düşünmegi bilen ...
  Koprak oka
 • Recent developments of Sugammadex Sodium in the wake period of anesthesia

  Anesteziýanyň oýanýan döwründe Sugammadex Natriniň soňky ösüşleri

  Sugammadex Natriý, 2005-nji ýylda adamlarda ilkinji gezek habar berlen we şondan soň Europeewropada, ABŞ-da we Japanaponiýada kliniki taýdan ulanylýan depolýarlaşmaýan myşsalary gowşadýan (myorelaxantlar) saýlama depolýarlaşdyrmaýan täze bir garşydaşdyr.Adaty antiholinesteraz dermanlary bilen deňeşdirilende ...
  Koprak oka
 • Which tumors are thalidomide effective in treating!

  Bejermekde talidomidiň haýsy çişleri täsirli!

  Talidomid bu çişleri bejermekde täsirli!1. Onda gaty çişler talidomid ulanylyp bilner.1.1.öýken ragy.1.2.Prostat keseli.1.3.düwünçegiň düwnük keseli.1.4.gepatosellüler karsinoma.1.5.Aşgazan keseli....
  Koprak oka
 • Guangzhou API exhibition in 2021

  2021-nji ýylda Guanç Guangzhouou API sergisi

  86-njy Hytaý Halkara Derman Çig mallary / Aralyklar / Gaplamak / Enjamlar ýarmarkasy (Gysgaça API China) Guramaçy: Reed Sinopharm Exhibition Co. Serginiň göwrümi: 60,000 inedördül metr Ex ...
  Koprak oka
 • Obetihol turşusy

  29-njy iýunda “Intercept Pharmaceuticals” ABŞ-nyň FDA-dan alkogolsyz steatohepatit (NASH) jogap haty (CRL) sebäpli ýüze çykýan fibroz üçin FXR agonist obetiholik kislotasy (OCA) barada doly täze derman alandygyny habar berdi.FDA CRL-de maglumatlara esaslanýandygyny aýtdy ...
  Koprak oka
 • Remdesivir

  Gündogar wagty bilen 22-nji oktýabrda ABŞ-nyň FDA 12 ýaşy we ondan uly ýaşly adamlarda ulanmak üçin Gileadyň wirusa garşy Wekluryny (remdesivir) resmi taýdan tassyklady we hassahana we COVID-19 bejergisine mätäç azyndan 40 kg agramda.FDA-nyň habaryna görä, Veklury häzirki wagtda FDA tarapyndan tassyklanan ýeke-täk COVID-19 t ...
  Koprak oka
 • Rosuvastatin kalsiý üçin tassyklama habarnamasy

  Golaýda Nantong Çanýo taryhda ýene bir möhüm sepgit gazandy!Bir ýyldan gowrak wagt bäri edilen tagallalar bilen Çanýo ilkinji KDMF MFDS tarapyndan tassyklandy.Hytaýda Rosuvastatin kalsiýiniň iň uly öndürijisi hökmünde Koreýa bazarynda täze bölüm açmak isleýäris.Has köp önüm bolsa b ...
  Koprak oka
 • Registration Certificate (Rosuvastatin)

  Hasaba alyş şahadatnamasy (Rosuvastatin)

  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2